Kvinnans Sak

Alla föremål bär på historia som angår, berör, påverkar eller har anknytning till kvinnor på något sätt. Men dessa berättelser är ofta mindre kända – något vi vill förändra tillsammans med er. Genom att berätta historier om kvinnor kopplade till dessa föremål kan vi tillsammans dela och bevara berättelserna för framtiden. Var med och berätta kvinnors historia genom en av dina egna saker.
Din berättelse kan till exempel handla om kvinnor som tillverkat sakerna, använt dem, ägt dem – eller exkluderats från dem.

Alla insamlade saker